• Công viên 505 - The LevaCity
  • Chủ đầu tư: Công ty CP BĐS LEVACOM
  • Địa điểm: Khu nhà ở Lộc Phú Gia
  • Thiết kế: Kiến trúc TLC
  • Công việc: Thiết kế ý tưởng - Thiết kế bản vẽ thi công