• Crystal Villa - Viên Pha Lê Kiêu Kỳ
  • Phong cách thiết kế: Neo Classic
  • Diện tích đất: 22x42m - 924m2
  • Diện tích sàn Trệt: 265m2
  • Diện tích sàn Lầu 1: 280m2
  • Diện tích sàn Lầu 2: 260m2
  • Tổng sàn là 805m2
  • Thiết kế và thi công trọn gói: TLC Design and Build