Phối cảnh tổng thể Leva City do Kiến Trúc TLC tư vấn về quy trình tạo lập và trình thẩm định, phê duyệt các mẫu nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị chi tiết và đồ án quy hoạch chi tiết.

  • Cổng chào The LevaCity
  • Chủ đầu tư: Công ty CP BĐS LEVACOM
  • Địa điểm: Khu nhà ở Lộc Phú Gia
  • Thiết kế: Kiến trúc TLC
  • Công việc: Thiết kế ý tưởng - Thiết kế bản vẽ thi công